Điện thoại: 02253.544.628


THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2024

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀ BAN THƯ KÝ  TUYỂN SINH NĂM 2024

TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2024

TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2024

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2024

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2024

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2024

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2024

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, sơ cấp năm 2024   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng; Căn cứ Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động – Thương binh về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp; Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo trình độ sơ cấp; Căn cứ vào Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng; Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỀ CẤP, THOÁT NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2023

KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỀ CẤP, THOÁT NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2023

Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải phòng phối hợp với Công ty cổ phần Cấp nước Hải phòng tổ chức Lễ khai giảng lớp đào tạo sơ cấp nghề cấp, thoát nước (đợt 1) cho học viên là CB, CNV của công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VỪA HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VỪA HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2023

Tuyển sinh và đào tạo trình độ Trung cấp với đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS vừa học Văn hóa THPT vừa học trung cấp nghề năm 2023 

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023

TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2023

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2023

  Trong không khí những ngày đầu năm mới, sáng ngày 13 tháng 02 năm 2023 tại Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng long trọng diễn ra Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2023.

QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2023

QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2023

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ  TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo của Bộ xây dựng giao năm 2022; Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo các ngành nghề sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và đào tạo trình độ trung cấp của Bộ xây dựng giao. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng thông báo tuyển sinh và đào tạo năm 2022 gồm các nghề sau:

THÔNG BÁO Tuyển sinh Sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 6 với Hiệp hội Năng lượng KBG Pháp (ESF)

THÔNG BÁO Tuyển sinh Sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 6 với Hiệp hội Năng lượng KBG Pháp (ESF)

  Tuyển sinh khóa đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng (khoá 6) theo chương trình hợp tác với Hiệp hội Năng lượng không biên giới Pháp (ESF)


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet