Điện thoại: 02253.544.628


Sứ mệnh và tầm nhìn

Đăng lúc: 12-08-2015 | Lượt xem: 18735

Sứ mệnh/Misssion:

“Mang lại cho người học cơ hội học tâp kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và tinh thần hợp tác nhằm nâng cao giá trị bản thân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.”

“Give students the opportunity to gain general knowledge, obtain vocational skills and form cooperative relationship to meet the requirements of national industrialization, modernization and international integration.”

 

   

Tầm nhìn/Goal:

“Trở thành một trường Cao đẳng Kỹ thuật – Nghiệp vụ trọng điểm vùng Duyên hải Bắc Bộ của Bộ Xây dựng, được nhìn nhận bởi các tổ chức  Giáo dục và Nghề nghiệp trong khu vực và Quốc tế.”

“Become a Technical Professional College in the northern coastal areas under the management of the Construction Ministry. Being recognized by the Education and Careers organization in the region and in the world”

 

Datnt

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet