Điện thoại: 02253.544.628


Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng tại Hải Phòng

Đăng lúc: 09-07-2015 | Lượt xem: 22013

      Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 23/2010/TT-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. 

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; (Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt buộc phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

 Căn cứ Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công XD công trình;

 Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng;

 Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng liên kết với Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội tổ chức mở các lớp bồi dưỡng tại Hải Phòng như sau:

TT

KHOÁ ĐÀO TẠO

THỜI GIAN HỌC

KINH PHÍ

1

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN CHỊU LỰC VÀ CHỨNG NHẬN VỀ SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự kiến : tháng 8/2015 (Theo chương trình khung của BXD)

2.000.000đ

 

2

GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT Cấp chứng nhận  3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)

Dự kiến : tháng 8/2015 (Theo chương trình khung của BXD)

1.700.000đ

 

3

NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Theo thông tư số 05/2010/TT – BXD ngày 26/5/2010

 

Dự kiến:  tháng 8/2015 (Theo chương trình khung của BXD)

 

1.500.000đ

 

4

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Dự kiến: tháng 8/2015(Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000đ

 

5

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Hướng dẫn thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010

 

Dự kiến : tháng 8/2015

Chương trình Đấu thầu Cơ bản

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

 

 

800.000đ

 

Dự kiến: tháng 8/2015 Chương trình Đấu thầu nâng cao

(Theo CT khung của BKH&ĐT)

1.100.000đ

6

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

thông tư số 25/2009/TT-BXD

ngày 29/7/2009

Dự kiến: tháng 8/2015(Theo chương trình khung của BXD)

1.500.000đ

 

7

LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Dự kiến:  tháng 8/2015(Theo chương trình khung của BXD)

1.100.000đ

 Sau khi kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ, Chứng nhận theo lĩnh vực bồi dưỡng, đào tạo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết liên hệ: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Ban tuyển sinh - Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Địa chỉ: Số 159 phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng

ĐT: 031.3544628; Fax: 031.3544629. Website: http://www.tpc.edu.vn

Tin tức liên quan


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet