Điện thoại: 02253.544.628


Một số văn bản pháp luật về thực hiện đề án: "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"

Đăng lúc: 10-12-2021 | Lượt xem: 1094

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng xã hội học tập

Đề án: "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" nhằm vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua về công tác xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố và đất nước.

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng kính gửi tới bạn đọc thông tin về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án tới mọi người dân trên địa bàn thành phố để phát triển một xã hội theo tinh thần học tập đến năm 2030.

Chỉ thị 14 của Thủ tướng.pdf

Quyết định số 1373 của Thủ tướng.pdf

Kế hoạch số 225 của UBND Hải Phòng.pdf

Bùi Duy

Tin tức liên quan


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet