Điện thoại: 02253.544.628


Thông báo An toàn lao động 2017

Đăng lúc: 10-03-2017 | Lượt xem: 10977

                                                                        THÔNG BÁO

                                                  Về việc tổ chức “huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động"

           

           Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13  ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ- CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật An toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ- ATLĐ ngày 30/3/2015 của Cục an toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho Trường Trung cấp kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;

Trường Trung cấp kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng xin thông báo mở các lớp huấn luyện An toàn lao động và vệ sinh lao động gồm các nội dung sau:

1. Đối tượng huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ vinh lao động:

+ Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc;  quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+ Cấp phó của người đứng đầu đơn vị đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc, phụ trách bộ phận sản xuất kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; Người  trực tiếp giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc.

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định.

- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên  bao gồm cả người học nghề. Tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Thời gian và nội dung huấn luyện:

TT

NHÓM

THỜI GIAN HỌC

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

KINH PHÍ

  (Đồng/ khóa học)

GIẤY CHỨNG NHẬN, THẺ AN TOÀN

1

Nhóm 1

16 giờ

Theo chương trình khung quy định  tại  Nghị định số 44/2016/ NĐ-CP ngày 15/6/2016

 

300.000đ

 Giấy chứng nhận

(thời hạn 2 năm)

2

Nhóm 2

48 giờ

500.000đ

Giấy chứng nhận

(thời hạn 2 năm)

3

Nhóm 3

24 giờ

400.000đ

Thẻ an toàn

( thời hạn 2 năm)

4

Nhóm 4

16 giờ

200.000đ

Ghi vào sổ của công ty ( thời hạn 1 năm)

Kinh phí trên chưa bao gồm thuế GTGT(10%); kinh phí đi lại ( nếu giảng dạy ngoài địa bàn thành phố Hải Phòng)

3. Hồ sơ : 02 ảnh (3 x 4), bản sao chứng minh thư nhân dân, danh sách đăng ký theo mẫu.

4. Địa điểm học: Tại Trường Trung cấp kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng hoặc tại các cơ quan, đơn vị nếu đủ điều kiện.

5. Thời gian mở lớp: Mở liên tục vào trung tuần hàng tháng.

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm, xem xét chọn cử cán bộ thuộc đối tượng trên đi học và thông báo rộng rãi đến những đối tượng khác có nhu cầu học tập. Xin trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết liên hệ: Các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7

Phòng Kế hoạch - Đào tạo, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng

Địa chỉ: Số 159 phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng

ĐT: 031.3544628, 0912238235; Fax: 031.3544629; Website: http://www.tpc.edu.vn

 

 

 

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC

“AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG ”

 

             Kính gửi: Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng 

 

Tên công ty:…………………………………………………………………

Địa chỉ :……………………………………………………………………...

Số điện thoại:……………………Fax……………………………………...

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY , THÁNG, NĂM SINH

SỐ CMT

NƠI CẤP

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ..............., ngày .… tháng …. năm 2016

                GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

Tin tức liên quan


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet