Điện thoại: 02253.544.628


V/v tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Đăng lúc: 31-08-2015 | Lượt xem: 18135

Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-BXD ngày 18/8/2015  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Phòng Tổng hợp kính đề nghị các Phòng, Khoa, Tổ bộ môn nghiên cứu và đóng góp ý kiến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và những vấn đề trọng tâm được xác định trong Phụ lục I kèm theo quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng chính phủ.

- Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi): Tải về

 

- Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):  Tải về

 

- Toàn văn Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi):  Tải về

 

Mọi ý kiến đóng góp gửi về phòng Tổng hợp trước ngày 05/9/2015.

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet