Điện thoại: 02253.544.628


Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Nhiều điểm mới trong quy định tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

          Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 03 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Những điều cần biết về tuyển sinh 2016

Những điều cần biết về tuyển sinh 2016

Năm 2016, Nhóm tác giả tuyển chọn cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2016” từ thông tin do các trường TCCN, các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở giáo dục khác có tuyển sinh TCCN trong cả nước chịu trách nhiệm cung cấp.

Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều văn bản luật quan trọng trong đó có Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính…Để triển khai thi hành các văn bản luật nên trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016).

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

QUY CHẾ Tuyển sinh đi học nước ngoài (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Năm 2015 không phân biệt bằng nghề hay bằng chuyên nghiệp

Năm 2015 không phân biệt bằng nghề hay bằng chuyên nghiệp

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Luật giáo dục nghề nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp gồm 8 chương 79 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, đã được Quốc hội biểu quyết thông qua tại phiên họp. 

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet